De activiteitencommissaris is iemand met gevoel voor wat er in de vereniging leeft. Kan, samen met de andere commissieleden, gebruikerswensen vertalen naar een plan. Is deelnemer aan beheersvergaderingen, begeleidt de activiteitenleiders en kan goed met de computer overweg.

Heb je interesse? Neem dan contact op met iemand van het bestuur.

Taken in de activiteitencommissie

 • Activiteitenplanning

 • Activiteitenbegeleiders en docenten informeren

 • Gebruikersregelementen bijhouden 

 • Introductiegesprekken houden met vrijwilligers, docenten en activiteitenbegeleiders 

 • Het bestand van de medewerkers bijhouden 

 • Fungeren als vraagbaak voor de activiteitenleiders en docenten 

 • Het beheren van de digitale sleutels

 • Info doorgeven aan de ledenadministratie 

 • Overleg met de penningmeester t.a.v. betalingen

 • Afspraken maken met activiteitenbegeleiders en docenten over betalingen en contracten

 • Bij nieuw gestarte activiteiten instructies verzorgen, onder andere van het calamiteitenplan 

 • De codelijst bijhouden 

 • Voor het jaarverslag een overzicht maken van de activiteiten