Lid worden van de Boerderij

Iedereen kan lid worden van de Boerderij. Wanneer je een activiteit doet of een cursus volgt kan het een vereiste zijn dat je bent ingeschreven als lid. Je kunt ook lid worden om de vereniging te steunen, waardoor wij kunnen bestaan.

Informatie over het lidmaatschap

 • Met het invullen van het inschrijfformulier word je tot wederopzegging lid van vereniging de Boerderij. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
 • De contributie bedraagt € 10 (tien euro) per verenigingsjaar. Elk volgend lid van hetzelfde huisgezin wordt lid voor € 5,- per jaar.
 • Leden zijn verplicht een adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie.
  Contactadres ledenadministratie:  ledenadministratie@boerderijbreugel.nl

Wijze van contributiebetaling

 • De contributie aan de vereniging De Boerderij Breugel wordt automatisch jaarlijks per 1 april van de rekeningnummer afgeschreven.

Betalingsgegevens

IBAN van de Boerderij: NL04RABO0148210260
t.n.v. Vereniging De Boerderij Breugel

Opzegging

 • Je bent tot wederopzegging lid van de vereniging De Boerderij Breugel.
 • Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijke plaats te vinden bij de ledenadministratie. Opzegging bij de activiteitenleiding is niet mogelijk. Beëindiging van deelname aan een activiteit of cursus betekent niet dat het lidmaatschap ook automatisch wordt beëindigd.

Inschrijfformulier

 • Via onderstaande knop kun je het inschrijfformulier met incasso-bijlage downloaden.
 • Graag het formulier en de bijlage printen, invullen en ondertekenen.
  Geen printer? Laat het ons  weten, dan zorgen we dat je een formulier krijgt.
 • Inleveren in de brievenbus van de Boerderij, of scannen en mailen naar  info@boerderijbreugel.nl
Inschrijfformulier

Algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ook de Boerderij heeft een ANBI-status en plaatst in het kader daarvan haar financieel verslag op haar website.

Gegevens boerderij ANBI
Meer info over ANBI