Extra algemene ledenvergadering,
20 april 2023

Stukken bij de vergadering

Agenda ALV 20 april 2023
Verslag ALV 30 maart
Presentatie ALV 30 maart 2023
Vorige statuten De Boerderij
Nieuwe statuten De Boerderij 2023
Presentatie extra ALV 20 april 2023