Algemene ledenvergadering,
30 maart 2023, 20:30 uur

Stukken bij de vergadering

Agenda ALV 30 maart 2023
Presentatie ALV 30 maart 2023
Notulen ALV 9 juni 2022
Powerpoint ALV juni 2022
Jaarverslag 2022 bestuur
Overzicht activiteiten 2022 en 2023
Financieel jaarverslag 2022
Kascommissie verklaring getekend 2022
Voorstel nieuwe statuten De Boerderij 2023
Huidige statuten De Boerderij