Algemene ledenvergadering,
4 april, 20:00 uur in de Boerderij

Stukken bij de vergadering

Uitnodiging ALV 4 april 2024
Rooster van aftreden bestuursleden
Jaarverslag 2023 bestuur
Financieel jaarverslag 2023
Verslag alv 20 april 2023
Huishoudelijk reglement
Beleidsplan 2024
Activiteitenprogramma 2023