Ledenvergadering

De Boerderij is een vereniging met leden. Eén keer per jaar vindt een ledenvergadering plaats in de Boerderij. Je kan als lid meedenken over de ontwikkelingen van de vereniging door naar deze vergaderingen te komen en mee te praten en te stemmen. Het is voor het voortbestaan van de Boerderij erg belangrijk. We ontvangen je graag met een kopje koffie.

Op 30 maart 2023 vond in De Boerderij de laatste jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) plaats.
Het verslag staat hier

Omdat toen het vereiste aantal leden voor een statutenwijziging niet aanwezig was, was er een extra algemene ledenvergadering belegd op donderdagavond 20 april, waar de nieuwe statuten zijn goedgekeurd.

Hieronder vind je de betreffende documenten voor de recente algemene ledenvergaderingen.

De volgende algemene ledenvergadering staat gepland op donderdagavond 4 april 2024. Nadere gegevens volgen.

Mail ons

Notulen

Notulen Ledenvergadering 30 maart 2023
Notulen Ledenvergadering 9 juni 2022
Notulen Ledenvergadering 6 oktober 2021
Notulen Ledenvergadering 28 maart 2019
Notulen Ledenvergadering 29 maart 2018
Notulen Ledenvergadering 30 maart 2017
Notulen Ledenvergadering 10 maart 2016
Notulen Ledenvergadering 26 maart 2015

Jaarverslag

Jaarverslag van 2022
Jaarverslag van 2021
Jaarverslag van 2020
Activiteiten 2020
Activiteitenverslag 2019
Jaarverslag van 2019

Financiën

Jaarrekening van 2022
Jaarrekening van 2021
Verklaring van de Kascontrolecommissie 2021
Jaarrekening van 2020
Verklaring van de Kascontrolecommissie 2020
Jaarrekening van 2019
Verklaring van de Kascontrolecommissie 2019
Jaarrekening van 2018

Algemeen nut beogende instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Ook de Boerderij heeft een ANBI-status en plaatst in het kader daarvan haar financieel verslag op haar website.

Gegevens boerderij ANBI
Meer info over ANBI

Wilt u een ruimte huren voor een activiteit?

Kijk voor de mogelijkheden.

Contactgegevens

Lid worden?

Volg ons

Copyright De Boerderij Breugel 2024  |  Privacybeleid
Fotografie: Fran Maasdam