De Organisatie

De Boerderij is een vereniging. Als U lid bent geniet U korting op de cursussen. U kunt natuurlijk ook lid worden als u ons gewoon een warm hart toedraagt en onze vereniging wilt steunen.

Uw stem is belangrijk!

Bent u lid van de Boerderij dan hebt u een stem in wat er met de Boerderij gebeurt. Eén keer per jaar bent u van harte welkom op de jaarvergadering. U kunt dan meedenken met het bestuur over actuele onderwerpen en stemmen op bepaalde voorstellen. U vindt de data van de jaarvergaderingen op deze website in de agenda.

Wie zijn wij?

De Boerderij is een vereniging die het beheer heeft over een prachtig gebouw dat plaats biedt voor allerlei activiteiten. De vereniging heeft een bestuur en heel veel actieve vrijwilligers. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de Boerderij een levendige plaats is die aan veel activiteiten een platform biedt.
Nieuwsgierig? Wilt u een ruimte huren? Of wilt u vrijwilliger worden? Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden.

Geschiedenis

De geschiedenis van de Boerderij start in de vorige eeuw. Op de plaats waar het huidige gebouw staat stond eens een mooie oude Boerderij waar allerlei activiteiten plaatsvonden.
Het nieuwe gebouw werd geopend in juni 1997.

Het onstaan

Behoefte aan gemeenschapshuis

Eind jaren zestig en begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd de nieuwbouwwijk ́t Eigen in Breugel gebouwd. Door de keuze voor een bepaald type huis , eengezinswoning met tuin, zowel in de huur- als in de koopsector, werd een nogal eenzijdige populatie mensen aangetrokken: de starters op de woningmarkt zonder kinderen. Die kinderen kwamen er echter al snel en er ontstond in 1972 de behoefte aan een gemeenschapshuis in Breugel. Tegelijkertijd ging de loonwerker, die in De Boerderij woonde, naar het buitengebied van Breugel/Nuenen en werd het pand eigendom van de Gemeente.

Kraakpand

Geheel volgens de toen heersende tijdgeest, werd het pand door de jonge bewoners van Breugel gekraakt en in gebruik genomen om ‘door elkaar, voor elkaar en met elkaar’ activiteiten te organiseren voor kinderen en volwassenen. Vanaf het begin was het uitgangspunt dat de activiteiten een zeer lage (financiële) drempel moesten hebben, wat natuurlijk niet verwonderlijk was met al die net gekochte huizen en jonge kinderen. Een grote groep enthousiaste bewoners van Breugel ging aan de slag om er wat van te maken. In die tijd ontstonden de initiatieven voor De Pieter Breughelspelen, de Eigenheimers en de Kindervakantieweek Breugel. Maar ook de modelvliegclub, de kleiclub en verschillende schilderclubs gingen van start. Op de Pieter Breughelspelen na, initiatieven die nu nog steeds bestaan. De Pieter Breughelspelen leven nu nog voort in de vorm van de Koninginnedagspelen voor de basisschooljeugd.

Nieuwe organisatie.

Na een aantal jaren en de nodige geschillen met de Gemeente, werd het duidelijk dat er een organisatievorm moest komen voor deze verzameling van activiteiten. In 1977 werd de Vereniging Gemeenschapsvoorzieningen Breugel opgericht en werden de activiteiten daar lid van. De huidige Vereniging De Boerderij Breugel is daar, met een meer eigentijdse naam, de voorzetting van. Er waren alleen onbetaalde cursus- en activiteitenleiders. Omdat alles in eigen beheer werd klaar gemaakt, waren de huur en de prijs van koffie en thee laag. Open Avonden werden georganiseerd met muziek, zang en dans. Nog steeds voortlevend in Plein Public. Zo vallen er veel boeiende verhalen te vertellen over die tijd, die we proberen te vangen in de foto ́s en films, die onder het punt Pieter Breughelspelen te zien zullen zijn. Want het zal nog wel even duren om dat archief digitaal beschikbaar te stellen via internet.

De oude Boerderij

Deze bestond uit een woonhuis met deel en zolder en een losstaande loods, waar de loonwerker zijn machines stalde. Ook had hij hier zijn smeerput en onderhoudswerkplaats. Het huis bestond uit een centrale keuken, een kelder, een woonkamer met daaronder een kelder en een slaapkamer en op de bovenverdieping was nog een slaapkamer en een badkamer. Boven de deel was en grote zolder met een hijsluik om de voorraden op zolder te krijgen. In de jaren zeventig werden de ruimtes in het woonhuis ingericht voor specifieke activiteiten: we kregen een Opkamer bij de keuken, waar droge activiteiten plaatsvonden. De oude huiskamer werd de Kleikamer en de oude slaapkamer op de eerste verdieping werd de ruimte voor de fotoclub. De badkamer werd de donkere kamer. De zolder veranderde in de Schilderszolder en de deel werd De Deel, de centrale ontmoetingsruimte met een bar. Eén WC Enige ongemak was dat er maar één wc was, die aan de deel was vast gebouwd. Die werd vervangen door een beter gebouwtje met twee wc ́s. De loods werd omgebouwd tot toneelzaal met een heus podium. De kamer ervoor kreeg zijn bestemming als biologisch dynamische winkel en later ook als Speel- o- theek. En de zolder boven deze kamer werd benut voor de opslag van de Pieter Breughelspelen. Meer ruimte Omdat de activiteiten groeiden en andere juist ophielden te bestaan, werd er in de jaren 80 een opslagruimte aan De Loods gebouwd voor de
Kindervakantiespelen Breugel. De fotoclub hield op te bestaan en er was binnen de vereniging meer behoefte aan, wat we toen noemden,
‘nieuwe tijd activiteiten’. Dus de kleiclub verhuisde naar boven en de oude woonkamer werd nu ingericht als meditatie/yogaruimte. En geheel in stijl van de kamer werd deze Zonnekamer genoemd, omdat zij ramen had naar het oosten, het zuiden en het westen.
Lekke kelder en boktor De kelder, die lek bleek te zijn en waar permanent water in stond, werd gedicht met 14 kuub zand nadat de brandweer deze leeggepompt had en de bronzen handpomp gered was. Ook de wensen van de gebruikers veranderden en er werd daarom onder het schuine dak een tweede wc gebouwd op de overloop tussen de nieuwe Kleikamer en de Schilderszolder. In de eerste helft van de jaren tachtig werd geconstateerd dat de boktor in het gebouw aanwezig was en die moestbestreden worden. Een en ander betekende dat er met de activiteitenverhuisd werd naar de leegstaande school aan de Zandstraat. De relatie
met de Gemeente was ondertussen van dien aard dat, toen de activiteitenna een half jaar weer terugkwamen in De Boerderij, deze ook van binnenwas op geknapt met een lik witte of grijze verf.

Meer structuur

In de tweede helft van de jaren tachtig is er door een grote groep mensenhard gewerkt om het gebouw en het interieur aantrekkelijk te maken voorde activiteiten. Alle ruimten werden gerenoveerd, het grijs en het witverdween, professionele koffiemachines deden hun intrede, er kwameneen afwasmachine, gordijnen van de Ploeg en nieuwe vloerbedekking.Afdankertjes van de mensen thuis werden niet meer geaccepteerd, erwerd alleen nog maar kwaliteit ingekocht. De beheerders, die het er bij
deden, werden opgevolgd door een beheerder, die vanuit de WAO erdagelijks mee bezig kon zijn. Er kwam structuur in de organisatie. Veelnieuwe initiatieven werden genomen: de Koninginnedagspelen startten in1990, het nieuwe- tijds-centrum De Helianth kwam van de grond, erwerd een Verhalenhuis opgericht, de Open Avonden werden PleinPublic en de jeu de boules club La Ferme Boel werd opgericht omdat wede bijbehorende banen bij De Boerderij konden aanleggen met geld vande Gemeente.

Nieuw gebouw

Doch de tijden veranderden en in de jaren negentig was de wet enregelgeving dusdanig veranderd, dat het gebouw niet meer aan de eisenvan de wet voldeed: op het gebied van brandveiligheid, vluchtwegen,geen gescheiden toiletten voor mannen en vrouwen, etc..Op 15 juni 1992 hadden we ons eerste gesprek met de Gemeente over dete nemen maatregelen. We hebben met ‘onze’ architect een oud plan ombeide gebouwen aan elkaar te bouwen, waardoor betere sanitairevoorzieningen mogelijk waren en de vluchtmogelijkheden werdenuitgebreid, uit de kast gehaald en aan de gemeente voorgelegd.Uiteindelijk werd er besloten tot nieuwbouw, die we 5 jaar later konden realiseren. In december 1997 werd het huidige gebouw geopend.

De nieuwe Boerderij

Omdat het oude gebouw zo eigen was voor de leden, werd lang getwijfeld of we de stap naar een nieuw gebouw wel moesten maken. Uiteindelijk werd het afgedwongen door de gemeente. Toen ging het er alleen nog maar om de elementen uit het oude gebouw mee te nemen in het nieuwe gebouw en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. Oude bouw terug in nieuwbouw Onderstaande bouwonderdelen en – ideeën en van de oude Boerderij kunt u vandaag nog terugvinden in het gebouw:

 • De karakteristieke boogramen uit De Deel komen terug in de ramen van de huidige Deel en in de vorm van de raampartij aan de zuidkant en de westkant van het gebouw. Deze vormen worden nog geaccentueerd door de betegeling buiten, die alle raampartijen van het gebouw spiegelen
 • De centrale en open ligging van de keuken werd gehandhaafd. De werkruimte en de voorraadruimtes werden aanzienlijk uitgebreid
 • De Loods, als toneelzaal, kreeg een regiehok, een spiegelwand, een mobiel podium en een professionele audio- en lichtinstallatie. Tevens werd de zaal vrijwel geluiddicht gemaakt en werd de opslagfunctie achter de zaal gelegd, Het Achterhuis, dat tevens dienst doet als geluidsisolator
 • Het gebouw werd zoveel mogelijk in de noordoostelijke hoek gebouwd, waardoor er ruimte ontstond om de jeu de boulebanen uit te breiden
 • De Schilderzolder kreeg eindelijk licht vanuit het noorden binnen en had nu ook voldoende ramen
 • De Zonnekamer bleef zijn licht krijgen uit de drie windstreken, maar werd wel 2,5 maal groter
 • De toegankelijkheid van het gebouw werd vergroot door een invalidenlift
 • De zolder boven De Loods en Het Achterhuis vergrootte de opslagmogelijkheden
 • Een echt terras bij de jeu de boulebanen maakte ook daar het leven veel aangenamer
 • En niet te vergeten een echt invalidentoilet en douche. De laatste werd overigens snel buitenwerking gesteld vanwege de legionellatesten

Al met al enorme verbeteringen, die door de leden enthousiast werden opgepikt. De inkoop van alle inventaris was door en met de leden gedaan. Door op die manier in te kopen, konden we enorme besparingen bereiken op het budget van de gemeente voor de inventaris. Ook het zelf aanleggen van de bestrating door de leden, gaf een zodanige
kostenbesparing dat we daaruit de niet-geplande uitbreiding van de jeu de boulebanen konden financieren. Levendige vereniging De afgelopen jaren hebben we de akoestiek van het gebouw verbeterd en zijn op diverse plaatsen verbeteringen aangebracht. Ook zijn er audio- installaties in De Deel en De Zonnekamer aangebracht, is de apparatuur van het regiehok gemoderniseerd. En omdat we in 2015 ook de jongeren een plaats willen geven wordt het interieur vernieuwd en eigentijds gemaakt. Ook de huisstijl en de website worden vernieuwd. De Boerderij is levendiger dan ooit!

Wilt u een ruimte huren voor een activiteit?

Contactgegevens

 • Vereniging de Boerderij Breugel

 • Leeuwstraat 2
  5694 VR Son en Breugel

 • 0499 475181

 • RSIN 8104.49.729

Lid worden?

Volg ons

Copyright De Boerderij Breugel 2021  |  Privacybeleid