Geplande evenementen in de Boerderij

Gepland op 27 april 2023

Koningsdagspelen

Al vanaf 1990 organiseert het Oranjecomité Breugel in de ochtend van Koningsdag, van 10:00 tot 12:30 uur, op en rond de Boerderij Breugel spelencircuits voor de kinderen van alle basisscholen in Son en Breugel.
De ruimtelijke landelijke omgeving van de Boerderij leent zich daar uitstekend voor.

Programma
De spelen beginnen traditioneel met een feestelijke opening door het Sint-Catharinagilde van Son enBreugel met een demonstratie vendelzwaaien. De burgemeester opent daarna officieel de spelenVoor de kinderen is alles gratis: de spelenkaart waarop de behaalde resultaten geschreven worden, ranja, schaafijs, popcorn, een oliebol, schminken en voor ieder kind een prijsje.
Gewoonlijk doen er bijna vijfhonderd kinderen aan de koningsdagspelen mee. Het is dus altijd een gezellige boel!

________________________________________