Bestuur

Het bestuur van De Boerderij bestaat uit 5 personen en komt maandelijks bij elkaar. Het bestuur stelt zich ten doel om de organisatie zo goed mogelijk te laten functioneren en leiding te geven aan een het uitstippelen/ of voeren van vernieuwend beleid. Het bestuur staat ten dienste van de vereniging en gebruikers van de Boerderij. Het huidige bestuur is in 2012 vernieuwd met 3 nieuwe bestuursleden, waaronder de voorzitter.

Contact?
Wilt u contact opnemen met het bestuur? Stuur een mail naar info@boerderijbreugel.nl.