de Organisatie

De Boerderij is een vereniging. Als U lid bent geniet U korting op de cursussen. U kunt natuurlijk ook lid worden als u ons gewoon een warm hart toedraagt en onze vereniging wilt steunen.

Uw stem is belangrijk!
Bent u lid van de Boerderij dan hebt u een stem in wat er met de Boerderij gebeurt. Eén keer per jaar bent u van harte welkom op de jaarvergadering. U kunt dan meedenken met het bestuur over actuele onderwerpen  en stemmen op bepaalde voorstellen. U vindt de data van de jaarvergaderingen op deze website in de agenda.


 

 

Top