commissies

De volgende commissies zijn actief binnen de Boerderij:

 • Activiteitencommissie
  Deze draagt zorg voor
  – contact nieuwe en bestaande huurders
  – planning van de cursussen en activiteiten
 • Commissie PR & Communicatie
  Deze draagt zorg voor 
  – actualisatie van de website;
  – pers en publiciteit;
  – opzetten en uitvoeren digitale nieuwsbrieven (2015)
  – alle andere activiteiten rondom communicatie.
 • Barcommissie
  Verantwoordelijk voor:
  – planning barbezetting tijdens activiteiten zoals Plein Public

Contactgegevens commissies
Activiteitencommissie
Trudy Netto en Yvonne van Meteren
T 0499 460017
E trudynetto@hetnet.nl 

Yvonne van Meteren
E Yvonnevanmeteren@upcmail.nl
T 0499 477644

Commissie PR & Communicatie
Anja Mertens
E a.genuchten@upcmail.nl

Contact website
Marjolein Baudoin
T 0638788722
E marjolein.baudoin@hotmail.com.

Barcommissie Plein Public 
Ad van Genuchten
E a.genuchten@upcmail.nl

Top